Onze onderhoudsservice

Een bijna volledig scala van alle diensten die te maken hebben met bomen.

Boomkarwei Bommelerwaard

Thomas Prinsen  06 23 99 70 90

Snoeien naar wens en op advies

Groot snoeiwerk kan uw huis, terras of onderbegroeiing meer lucht, ruimte en uitzicht geven.

BoomKarwei denkt met u mee en voert het werk voor u uit.

 

Groot snoeiwerk voor de snoei

Groot snoeiwerk na de snoei

Handmatig afbreken van een boom.

Dit is een goede en snelle oplossing voor bomen waarvan het behoud problemen oplevert. 

Handmatig afbreken is een oplossing die toegepast wordt waar dit veilig kan en voor bomen die niet al te dik zijn.

Rooien met telekraan.

Rooien met telekraan is een uitstekend alternatief voor het handmatig afbreken van een boom.

Toegepast vlakbij of boven woningen of op plaatsen  en in omstandigheden waarin handmatig afbreken geen alternatief is.

Tijdens of direct na het werk kan het snoei– of rooimateriaal versnipperd worden zodat dit efficiënt kan worden afgevoerd.

Wegfrezen van boomstronken

Indien nodig of gewenst kunnen na het kappen ven boom de stronkresten of stobbe weggefreesd worden. Dit kan ruimte geven voor bijvoorbeeld herplant of bestrating.

Thomas Prinsen

 06 23997090

Contact

9 + 14 =