Boomadvies diensten

Een bijna volledig scala van alle diensten die te maken hebben met bomen.

Boomadviesdiensten Heusden

Geert Schalken 06 12 33 06 13

Boomveilgheidscontrole en inspectie

Boomveilgheidscontrole. Antwoord op de vragen als: Staat deze boom nog veilig, kan deze boom de volgende storm overleven?  Boomeffectanalyses

Nader onderzoek naar de gesteldheid van bomen inclusief hun groeiplaats.

Advies en onderzoek naar alles wat met bomen te maken heeft.

Geluidstomografie.

Door middel van geluidstomografie kunnen zichtbare maar ook onzichtbare gebreken aan het licht komen waardoor preventieve maatregelen genomen kunnen worden. 

Andersom kan de geluidstomografie ook behulpzaan zijn om te voorkomen dat vermeende holle bomen onnodig gekapt worden.

bodemzuurstofmeeting

Zuurstof in de bodem is onmisbaar  voor de ontwikkeling van een boom. 

Als gevolg van vedichting, te hoog compstgehalte of storende lagen kan er te weinig zuurstof in de bodem aanwezig zijn. 

De bodemzuurstofmeting is een hulpmiddel bij het stellen van een diagnose van een probleemboom.

Groeiplaatsonderzoek

Bodemverdichting
Bij het onderzoek naar de bodemverdichting kan aan het licht komen dat de bodem te”vast” is om voldoende doorwortelt te raken.

De bodemverdichting wordt gemeten met een penetrometer

Bewortelingsonderzoek
Bewortelingsonderzoekkan antwoord geven op vele vragen:

– Waar kan in graven/funderen/bouwen?
– Problemen met groeistoornissen.
– Stabiliteitsvraagstukken.

Bodemopbouw

Onderzoek naar bodemopbouw gebeurt door een profielsleuf al dan niet in combinatie met profielboring. Dit deelonderzoek geeft antwoord op de doorwortelbare ruimte. Gebreken aan de groeiplaats of groeipotenties komen aan het licht

Bodemverdichting

Bewortelingsonderzoek

Bodemopbouw

Geert Schalken

06 12330613

Contact

13 + 7 =